I Międzynarodowa Konferencja zorganizowana przez WICHARY Technologies pt. ”Nowoczesne technologie i urządzenia do obróbki cieplnej i cieplno-ciśnieniowej w laboratorium i przemyśle

5 czerwca 2013

W dniach 13 i 14 maja 2013 w siedzibie WICHARY Technologies w Pyrzowicach odbyła się Konferencja naukowo-techniczna dotycząca szeroko pojętej obróbki cieplnej, cieplno-ciśnieniowej oraz prezentacji urządzeń służących do tych procesów. W ramach Konferencji eksperci w poszczególnych dziedzinach zaprezentowali najnowsze światowe trendy w procesach obróbki cieplnej oraz zagęszczania izostatycznego na gorąco (hipowanie w prasach izostatycznych).

Uczestnicy Konferencji wysłuchali referatów na temat Wysokotemperaturowych i Niskotemperaturowych Pras Izostatycznych HIP i CIP (Hot i Cold Isostatic Press) oraz procesów z nimi związanych, wygłoszonych przez reprezentanta producenta pras izostatycznych AIP American Isostatic Presses (USA).

W trakcie Konferencji omówiono technologie grzania oporowego, mikrofalowego i indukcyjnego oraz ich zastosowanie w piecach wysokotemperaturowych do obróbki cieplnej w przemyśle oraz w laboratorium. Prezentacje na ten temat wygłosił przedstawiciel producenta pieców Linn High Therm (Niemcy). Przedstawione zostały również piece przemysłowe oraz duże piece specjalne do tradycyjnej obróbki cieplnej marki Snol, cechujące się wielkogabarytowością i zastosowaniem np. w przemyśle ciężkim. Prezentacji dokonali przedstawiciele producenta urządzeń – firmy AB Umega (Litwa).

Uwieńczeniem Konferencji były wystąpienia przedstawicieli znanych w Polsce i Europie ośrodków naukowo-badawczych, aktualnie używających powyższych urządzeń w swoich badaniach lub produkcji. Odczyty wygłosili delegaci Instytutu Odlewnictwa w Krakowie, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Białostockiej, a także Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie.

Wszystkim słuchaczom oraz prelegentom chcielibyśmy serdecznie podziękować za zainteresowanie zaproponowaną przez nas tematyką oraz udział w Konferencji.

Była to pierwsza z planowanego cyklu corocznych Konferencji na temat „Nowoczesnych technologii i urządzeń do obróbki cieplnej i cieplno-ciśnieniowej w laboratorium i przemyśle”, zainicjowana i zorganizowana przez WICHARY Technologies. Jako firma oferująca nowoczesne urządzenia i technologie do przemysłu oraz badań i rozwoju, mamy nadzieję na kolejne spotkanie w naszej siedzibie w gronie specjalistów z branży obróbki cieplnej i cieplno-ciśnieniowej w przyszłym roku.

 

WICHARY Technologies Sp. z o.o.

42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
e-mail: wichary@wichary.eu