Firma Wiarygodna Finansowo

29 sierpnia 2017

certyfikat kopia!!!!!!!


Firma WICHARY Technologies Sp. z o.o. uczestniczy w Programie Firma Wiarygodna Finansowo.

Certyfikat zaświadcza, że nasza firma nie posiada zaległego zadłużenia w takich bazach danych jak:

  • Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor
  • Baza danych Biura Informacji Kredytowej
  • System Bankowy Rejestr Związku Banków Polskich
 

WICHARY Technologies Sp. z o.o.

42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
e-mail: wichary@wichary.eu