Czas na kompleksowe zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi

12 lipca 2013

650px_h_98793530111

LINK

Czas na kompleksowe zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi

W imieniu opiekuna naukowego prof. dr hab. Marka Górskiego oraz firmy Abrys serdecznie zapraszamy do udziału w XVII Konferencji Kompleksowa Gospodarka Odpadami. Głównym tematem wrześniowego spotkania będzie zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, jako jedna z najistotniejszych zmian, dotyczących modyfikacji przepisów postępowania z odpadami. Ma ona bardzo istotne znaczenie dla wywiązywania się przez Polskę ze zobowiązań wobec Unii Europejskiej. Powinna ona skutkować przebudową świadomości społecznej, co do wagi problemu prawidłowego zagospodarowania odpadów domowych. Przekształcenie to, powinno więc spowodować w społeczeństwie zmiany mentalnościowe i kulturowe. Dla osiągnięcia takich efektów nie jest oczywiście wystarczającym samo zbudowanie nowych systemów, trzeba dbać o ich skuteczne funkcjonowanie i egzekwować obowiązki od wszystkich, których działania w osiąganiu tej skuteczności powinny służyć. Wymaga to bieżącego zainteresowania działaniami gmin i firm uczestniczących w tych systemach, monitorowania przestrzegania obowiązków przez mieszkańców gmin, podejmowania ciągłych działań kształtujących ich świadomość. Dodatkowo trzeba zadbać o stronę techniczną „Rewolucji śmieciowej”. Potrzebne będą nowe kompleksowe rozwiązania mające na celu umożliwienie działania nowemu systemowi gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zadaniem konferencji jest zwrócenie uwagi na te problemy, wskazanie kierunków niezbędnych działań i podstaw prawnych ich podejmowania, zastanowienie się nad przyczynami występujących trudności i kłopotów oraz sposobami ich rozwiązywania.

 

WICHARY Technologies Sp. z o.o.

42-625 Pyrzowice ul.Centralna 6
tel. +48 32 661 99 00, fax +48 32 661 99 99
e-mail: wichary@wichary.eu